Po zakończeniu pierwszego etapu zapisów na przedmioty do wyboru na studiach licencjackich wycofano z oferty te, na które nikt się nie zapisał lub zapisało się kilka osób.
Zestawienia na stronie.
Proszę zapoznać się z obecną ofertą i zaplanować zmiany na kolejną turę.
Zmian muszą dokonać osoby, które wybrały przedmioty obecnie wycofane z oferty.
Proszę także sprawdzić, czy nie ma błędnych wyborów, np. wybrane dwa przedmioty realizowane o tej samej godzinie lub wskazanie przedmiotu realizowanego przed daną osobę we wcześniejszych semestrach studiów.
Problemy można zgłaszać mailowo do swoich dziekanatów.