Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia dla studentów ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i szans na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie studiów:

  • obsługa programu z zakresu giełd transportowych8 godz. (planowana
    realizacja w 2018 roku w trybie jedno- lub dwudniowym w okresie tygodnia) – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich – dodatkowe informacje i dokumenty aplikacyjne na stronie,
  • obsługa programu do modelowania procesów biznesowych Adonis20 godz. (planowana realizacja w 2018 roku, przez 4 dni po 5 godz. w okresie 2 tyg.) – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich – dodatkowe informacje i dokumenty aplikacyjne na stronie
  • rozwój kompetencji menedżerskich40 godz. (planowane rozpoczęcie realizacja w 2018 roku, czas trwania 5 dni po 8 godz. w okresie kilku tygodni) – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich – dodatkowe informacje i dokumenty aplikacyjna na stronie.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub mailowo od dr Konrada Michalskiego – koordynatora szkolenia:
dr Konrad Michalski
Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych
bud. 3, pok. 106,
e-mail: konrad_michalski@sggw.pl, tel. +48 22 35603 lub +48 22 34255