W związku ze zmianą Organizacji Roku Akademickiego 2017/18 (uchwała nr 98 z dnia 21 listopada) i z przesunięciem terminu sesji letniej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wyznacza:

  1. Nowy termin egzaminu końcowego dla studentów studiów stacjonarnych na dzień 29.06.2018 r.
  2. Ustalony wcześniej egzamin końcowy 02.07.2018 roku będzie obowiązywał studentów studiów niestacjonarnych.
  3. Termin 10.09.2018 roku dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych pozostaje niezmieniony.