Przypominam, że po zakończeniu zaliczeń studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z każdego z realizowanych przedmiotów powinni w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników składać wnioski. W zależności od deficytu punktów oraz semestru studiów możliwe jest wnioskowanie o wpis warunkowy na kolejny semestr (z obowiązkiem realizacji niezaliczonych modułów w wyznaczonym terminie) lub o powtarzanie semestru.
W przypadku udokumentowanych sytuacji losowych można składać podania zgodnie z zasadami dopuszczonymi w Regulaminie.
W kolejnym semestrze samych pozytywnych wyników!