Uwaga zmiana!
Wybory przedmiotów fakultatywnych na semestr letni 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie
zaplanowano w terminach:
I TURA – od 07.12.2015 do 09.12.2015
    studia licencjackie – od godziny 8:00
    studia magisterskie – od godziny 12:00
II TURA – od 14.12.2015 do 15.12.2015
    studia licencjackie – od godziny 8:00
    studia magisterskie – od godz. 12:00
Pytania, uwagi? mail